Betalingsvoorwaarden

De helft van het factuurbedrag moet betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer AXA 751-203228-21 als bevestiging van de bestelling en is niet recupereerbaar in geval de bestelling vervalt.

Ten laatste twee weken voor levering moet het volledige bedrag betaald zijn. In geval van een niet-tijdige betaling, behoudt Biscuit Katleen het recht de bestelling te annuleren, en reeds gemaakte kosten terug te vorderen.